Szkolenia

Przykładowe szkolenia realizowane przez Naszą firmę.

 • Moduł 1. Mobbing w organizacji
 • Moduł 2. Zachowania mobbingowe
 • Moduł 3. Mobber i osoba mobbowana
 • Moduł 4. Skutki mobbingu
 • Moduł 5. Przeciwdziałanie mobbingowi
 • Moduł 1. Kierunki zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Moduł 2. Kapitał ludzki i jego pomiar
 • Moduł 3. Zarządzanie przez kulturę i klimat organizacji
 • Moduł 4. Zarządzanie przez kryzys i zmianę
 • Moduł 5. Jak kształtować motywację wewnętrzną pracowników
 • Moduł 6. Ryzyka związane z efektywnością motywowania wewnętrznego 
 • Moduł 7. Błędy i ograniczenia procesu motywacji
 • Moduł 1.Kompetencje handlowca
 • Moduł 2. Zasady obsługi klienta
 • Moduł 3. Komunikowanie w relacji z klientem – 9 kluczowych reguł
 • Moduł 4. Kilka praktycznych sposobów porozumienia
 • Moduł 5. Asertywność w pracy handlowca
 • Moduł 6. Wpływ społeczny
 • Moduł 7. Efektywność w działaniu - jak zwiększać efektywny czas sprzedaży

 

 • Moduł 1. Rozwiązywanie problemów
 • Moduł 2. Bariery rozwiązywania
 • Moduł 3. Podejmowanie decyzji
 • Moduł 4. Techniki rozwiązywania problemu
 • Moduł 5. Rozwiązywanie problemów w organizacji
 • Moduł 1. Specyfika budowania relacji
 • Moduł 2. Wpływ społeczny 
 • Moduł 3. Sztuka argumentowania, wyrażanie opinii i oczekiwań, przyjmowania i przekazywania konstruktywnej krytyki

 

 • Moduł 1. Wprowadzenie
 • Moduł 2. Inteligencja Emocjonalna i Społeczna – jak uzyskać w życiu zawodowym i pozazawodowym to czego się pragnie
 • Moduł 3. Argumenty ekonomiczne za równowagą między życiem zawodowym a osobistym
 • Moduł 4. Praktyczne rozwiązania w organizacji
 • Moduł 5. Jak efektywnie wdrażać rozwiązania
 • Moduł 1. Asertywność: definicja i znaczenie
 • Moduł 2. Diagnozowanie i kształtowanie asertywności
 • Moduł 3. Zachowania asertywne
 • Moduł 4. Asertywność a stres
 • Moduł 5. Asertywność w organizacji
 • Moduł 6. Asertywność a wywieranie wrażenia
 • Moduł 1. Warsztat trenera
 • Moduł 2. Psychologia uczenia się
 • Moduł 3. Prezentacja jako komunikacja
 • Moduł 4. Trener i jego rozwój
 • Moduł 5. Trudne i nieprzewidziane sytuacje w relacji z odbiorcami
 • Moduł 6. Pomiar efektywności szkoleń
 • Moduł 1. Blaski i cienie sukcesu zawodowego menedżera – ile kosztuje kariera?
 • Moduł 2. Czy stres może zmienić menedżera i jego zespół?
 • Moduł 3. Jak organizacje stresują swoich pracowników?
 • Moduł 4. Radzenie sobie ze stresem
 • Moduł 5. Organizacyjna psychoprofilaktyka

 

 • Moduł 1.Systemy ocen w organizacji
 • Moduł 2. Metody oceny i rodzaje ocen
 • Moduł 3. Procedura oceniania
 • Moduł 4. Psychologiczne podstawy oceniania
 • Moduł 5. Jak prowadzić skuteczną rozmowę oceniającą
 • Moduł 6. Oceny okresowe a zarządzanie rozwojem pracowników
 • Moduł 1. Początek jest we mnie
 • Moduł 2. Zrozumieć własne zachowanie
 • Moduł 3. Trening asertywności
 • Moduł 4. Jak demaskować kłamstwo  i radzić sobie z manipulacją
 • Moduł 5. Budowanie własnej marki i sztuka autoprezentacji
 • Moduł 6. Jak mówić i reagować
 • Moduł 7. Własny plan rozwoju
 • Moduł 1. Rekrutacja i selekcja w organizacji
 • Moduł 2. Przygotowanie procesu rekrutacji 
 • Moduł 3. Metody procesu rekrutacji i selekcji
 • Moduł 4. Prowadzenie rekrutacji i selekcji
 • Moduł 5. Programy adaptacyjne pracowników
 • Moduł 1. Coaching w organizacji
 • Moduł 2. Coaching indywidualny  i zespołowy
 • Moduł 3. Metodyka coachingu 
 • Moduł 4. Sytuacje trudne w coachingu i optymalne sposoby radzenia sobie z nimi
 • Moduł 5. Pomiar efektywności w coachingu
 • Moduł  1. Controlling jako narzędzie strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
 • Moduł 2. Rachunkowość zasobów ludzkich
 • Moduł 3. Controlling personalny w praktyce
 • Moduł 4. Ludzie jako aktywa
 • Moduł 5. Podstawowe mierniki  i stosowanie benchmarków
 • Moduł 6. Mierniki związane z rozwojem pracowników 
 • Moduł 7. Mierniki efektywności działu HR  
Polityka plików cookies
Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji o polityce cookies znajdziesz na tej stronie. Zamknij